Huấn luyện PCCC và diễn tập chữa cháy

04/12/2012

                      
        
Ngày 25/11/2012, Công ty đã phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bắc ninh tổ chức huấn luyện PCCC và Diễn tập phương án chữa cháy cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Đây là một hoạt động thường kỳ hàng năm của Công ty nhằm trang bị kiến thức về Phòng cháy và Chữa cháy cho người lao động Công ty. 
          Là một Công ty sản xuất bao bì, Lãnh đạo Công ty luôn đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy, Công ty đã thành lập Đội PCCC Công ty được trang bị hệ thống phương tiện phòng cháy và chữa cháy đầy đủ: Hệ thống bơm nước chữa cháy, các bình chữa cháy bột và khí, hệ thống biển báo tiêu lệnh … Hệ thống bơm nước chữa cháy công ty được sử dụng điện từ hệ thống máy phát dự phòng 500 KVA đảm bảo sẵn sàng chữa cháy có hiệu quả. 
          Sau buổi huấn luyện và Diễn tập, Các bên tổ chức đánh giá chất lượng huấn luyện và 100% người tham gia đạt yêu cầu. Việc tổ chức Chữa cháy theo phương án diễn ra đúng kịch bản, các bộ phận phối hợp tốt trong vircj sơ tán người, sử dụng các trang bị hiện có đồng thời phối hợp tốt với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Công an tỉnh và đạt các yêu cầu đề ra.
        Với sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty, sự nghiêm túc chấp hành các quy định Phòng chống cháy nổ của tập thể cán bộ công nhân viên, công tác phòng chống cháy nổ của Công ty VIEPAC sẽ luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn.

 

Một số hình ảnh trong buổi huấn luyện.

Huấn luyện sử dụng bình chữa cháy cá nhân





Thực tập phun nước chữa cháy theo Phương án





Diễn tập phối hợp chữa cháy với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp