Hội nghị tổng kết năm 2012 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2013

17/02/2013

Ngày 31/12/2012, Công ty cổ phần VIEPAC tổ chức Hội nghị cán bộ với Nội dung Tổng kết hoạt động năm 2012 và thực hiện kế hoạch năm 2013.

Tại Hội nghị Ông Nguyễn Dương Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty đã thông báo về kết quả thực hiện năm 2012. So với kế hoạch, năm 2012 Doanh thu đạt 97,8%, Lợi nhuận đạt 108 %.

Với những khó khăn của năm 2012 số liệu kinh doanh trên là đáng ghi nhận và là nỗ lực của cả tập thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Bên cạnh đó Lãnh đạo Công ty cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý điều hành để Hội nghị cùng thảo luận. Rất nhiều tham luận cũng như các ý kiến của các tập thể và cá nhân được đưa ra trong Hội nghị đã nêu được chuyển biến tích cực cũng như chỉ ra được các vấn đề hạn chế trong năm 2012.

Về kế hoạch năm 2013, Lãnh đạo Công ty cho rằng năm 2013 vẫn tiếp tục là năm nhiều khó khăn. Cán bộ công nhân viên Công ty cần phải tiếp tục vượt khó và tập trung tăng cường công tác quản lý: giảm chi phí sản xuất, chú trọng  công tác chất lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới công tác cán bộ.

Hội nghị đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, cởi mở và đầy trách nhiệm, các thành viên tham dự đã thể hiện được vai trò trách nhiệm của mình cùng với Lãnh đạo Công ty nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ trong năm 2013 và các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện thành công kế hoạch.

 

Một vài hình ảnh của Hội nghị: