Chính sách chất lượng

29/10/2014

            Công ty cổ phần VIEPAC xác định "Luôn tập trung nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng những sản phẩm có chất lượng phù hợp có giá cả hợp lý và dịch vụ tốt nhất" để cùng đồng hành với sự phát triển của khách hàng.   Nhằm thực hiện được chính sách trên, Lãnh đạo Công ty cam kết:

  • Luôn lắng nghe ý kiến, phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
  • Sử dụng mọi nguồn lực cần thiết để thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
  • Cố gắng để đảm bảo rằng chính sách này được thấu hiểu, thực hiện và duy trì tại mọi cấp trong Công ty.

Bao bi carton